О школи

Техничка школа у Чачку је основана 1946. године, и првобитно је била смештена у згради садашње Галерије "Надежда Петровић".
На Бановинском воћно-лозном расаднику (данашњи Институт за воћарство) у Чачку , у западном делу према Градском бедему, одлучено је нешто пре 15. марта 1947. да се изгради модерна зграда за Техничку школу.
Изградња је почела у пролеће 1947. године. Ученици и наставници су се уселили у зграду 1. октобра 1948, а зграда је довршавана до 1. маја
1949. године. Техничка школа престаје са радом 1954. године, а поново је основана 1960. године са три одсека: грађевински, машински и хемијско-технолошки.
Техничка школа данас школује образвне профиле из области електротехнике и грађевинарства.