Рачунар је машина са упамћеним програмом

Фон Нојман (Von Neumann)

Друго полугодиште 2015/2016

Друго полугодиште школске 2015/2016 почиње 17.2.2016. Непарна смена почиње са радом у првој смени, а парна у другој.

Крај првог полугодишта

Крај првог полугодишта је у петак 29.1.2016. када су и одељенка већа. Родитељски састанци биће одржани у суботу 30.2016.

Roditeljski sastanci ce biti odrzani u subotu 30.1.2016.